Cleaneriada Nowe Technologie

21 września w Centrum Sportu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się CLEANERIADA Nowe Technologie.

Na 6 stanowiskach szkoleniowych uczestnicy pogłębiali niżej wymienione tematy:
– pielęgnacja powierzchni sportowych
– serwis toalet
– utrzymanie ciągów komunikacyjnych
– doczyszczanie
– metody szkolenia personelu w firmie sprzątającej
– ekonomia eksploatacji maszyn

Partnerami technologicznymi były firmy:

Agapit, SPLAST, Voigt.