Archiwa tagu: zamówienia publiczne w branży utrzymania czystości

Warsztaty Managera Polichno 2017

Logo warsztaty manageraCleaningowe Warsztaty Managera Polichno 2016

Warsztaty menadżerskie – Szkolenie skierowane do menadżerów zarządzających usługami utrzymania czystości. Uczestnicy pracując w grupach roboczych zdobywają wiedzę, przekazywaną przez doświadczonych trenerów którzy prowadzą zajęcia wykorzystując elementy gry sytuacyjnej co powoduje że szkolenie ma formę aktywną. Praca w grupach roboczych pozwala również na wymianę doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami. Uczestnicy szkolenia będą mieli również możliwość podniesienia kompetencji managerskich w trakcie warsztatów „Cleaning a FM”.

Termin: 19-20 styczeń 2017

Czas trwania : 2 dni (nocleg w cenie szkolenia) – 14 godz.

Lokalizacja: Plichno Hotel Górski (na trasie S8 między Piotrkowem Trybunalskim a Mińskiem Mazowieckim).

Program szkolenia :

1. „Cleaning a FM” – warsztaty, w ramach których managerowie FM podzielą się swoimi doświadczeniami ze współpracy z firmami sprzątającymi.

2. Certyfikacja ISO 90001 – certyfikat dla każdego? Przedstawienie procedury wdrażania ISO 90001 w firmach sprzątających. Jak to się robi, ile to kosztuje?

3.Maszyny oscylacyjne – zasady pracy maszynami oscylacyjnymi, omówienie dostępnego na rynku osprzętu (pady, szczotki), przedstawienie ekonomiki zakupu maszyn oscylacyjnych. Pokazy, testy.

4. Nowości w pielęgnacji obiektowych wykładzin dywanowych – testy nowej maszyny służącej zarówno do kapsułkowania jak i do ekstrakcji. Sprawdzenie skuteczności pracy odkurzaczy kolumnowych w porównaniu z odkurzaczami typu biurowego.

5. Innowacje w technologiach nakładania powłok polimerowych – omówienie i testy praktyczne nowego rodzaju preparatu do stropowania oraz innowacyjnej powłoki (możliwość nakładania na wilgotną powierzchnię). Pokazy, testy.

6. Wieczorna kolacja integracyjna z konkursami.Wśród atrakcji premierowe zawody o Mistrzostwo Polski w Myciu Okien.

7. Nowy certyfikat dla branży utrzymania czystości. – od kilku miesięcy trwają prace grupy projektowej tworzącej wraz z PACFM nowy rodzaj certyfikatu branżowego. Na warsztatach zostaną przedstawione jego założenia oraz raport z postępu prac. Przeprowadzone zostaną również „konsultacje społeczne” dotyczące kolejnych certyfikatów. Przyjedź, będziesz mógł dołączyć do naszych grup roboczych, dołożysz swoją cegiełką do rozwoju branży profesjonalnego utrzymania czystości.

Uwaga! W związku z z postulatami uczestników blok dotyczący zamówień publicznych został rozbudowany i przeniesiony na osobne szkolenie, które odbędzie się w lutym (termin ogłosimy niezwłocznie).

Nowość!

Całkowitą nowością w branży jest  zaangażowanie w imprezę odbiorców usług utrzymania czystości. Dzięki współpracy Cleanerii ze stowarzyszeniem POLISH ACADEMY OF CERTIFICATION IN FACILITY MANAGEMENT (PACFM) będziemy gościć na imprezie managerów z FM, co zapewni nam bliższe poznanie potrzeb kontrahenta, jak i skonfrontuje wzajemne oczekiwania.

System rabatowy

1. Jeśli byłeś przynajmniej raz na szkoleniu, warsztatach lub innej imprezie organizowanej przez Cleaneria Sp. z o.o. przysługuje Ci rabat lojalnościowy w wysokości 10%.
2. Jeśli na imprezę zapisuje się co najmniej 2 uczestników z jednej firmy przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 5%.
Rabaty sumują się.

Partnerzy technologiczni Warsztatów Managera: KARCHER, VOIGT, BRAVOS, KASTELL.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres biuro@cleaneria.pl

Do pobrania karta zgłoszeniowa:

karta_zgloszeniowa_wm_polichno

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Termin: 18 MARCA 2016
Czas trwania: 9:30 – 16:30
Miejsce: Zgierz
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób

Dnia 18 kwietnia 2016 roku wejdą w życie nowe dyrektywy unijne, regulujące przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowym systemie; dlatego zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z projektowanymi zmianami, w szczególności w poniższym zakresie:

  • Nowe zasady i tryby udzielania zamówień publicznych – otwarta, ograniczona, konkurencyjna z negocjacjami, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, fakultatywna, negocjacje bez ogłoszeń;
  • Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zasady konstruowania warunków udziału, katalog dokumentów żądanych na potwierdzenie ich spełniania;
  • Wykazywanie doświadczenia, sytuacji ekonomicznej, finansowej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ;
  • Ocena ofert – zastosowanie procedur wezwania do wyjaśnień;
  • Wyboru oferty na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
  • Nowe zasady weryfikacji rażąco niskiej ceny.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej. Uczestnicy mają możliwość przed szkoleniem przesłać do eksperta  indywidualne przypadki postępowań, które mogą zostać omówione w trakcie szkolenia.

kaska1_fs_maj_24.150Szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży utrzymania czystości Katarzyna Kasprów – Romaniuk.

Rejestracja uczestników

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@cleaneria.pl
Cena uczestnictwa:
390zł netto (479,70zł brutto)

Kontakt z Organizatorem:
biuro@cleaneria.pl
tel: 0-605-24-44-44

UWAGA!
Cena szkolenia dla osób biorących udział w szkoleniach w dniach 17-18 marca w Zgierzu  jest obniżona i wynosi 590,- zł netto /łącznie za 2 dni/.

Do pobrania karta zgłoszeniowa:

karta_zgłoszeniowa_ZPII_Zgierz2016II_