Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

 1. Dotyczy zamówienia usługi pn.

Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań i testów systemu certyfikacji standardów czystości w placówkach służby zdrowia – „Certyfikat Higieniczny Obiekt”

 1. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

2.1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej www.cleaneriada.pl

w dniu od 21.12.2015 do 4.01.2016

2.2. wysłanie zapytań ofertowych do 3 Wykonawców

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym/przesłane zapytanie ofertowe/wpłynęły następujące oferty stanowiące integralną część niniejszej dokumentacji:
1.

Numer oferty

2.

Nazwa wykonawcy

3.

Cena netto/brutto

 

 

4.

Data wpływu oferty

5.

Informacja o spełnieniu lub nie warunków udziału w postępowaniu (0-1) jeśli dotyczy

6.

Liczba przyznanych punktów

7. Uwagi
Uzyskania liczba pkt. za kryterium 4.1 SUMA
1. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 82 000 zł/100 869 zł 04.01.2016 1 1 1 brak
2.
3.

 

 1. Wybrano ofertę nr 1 spółki Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty:

Na ogłoszone zapytanie ofertowe odpowiedział tylko jeden wykonawca spełniając zawarte w zapytaniu ofertowym wymogi.

 1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Załączniki do protokołu:

– potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, oraz potwierdzenie upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy

– złożone oferty,

-oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania

                                                                                        05.01.2016 Piotr Słomka

Data sporządzenia i podpis Zamawiającego

IMG_20160105_0004_NEW IMG_20150818_0001_NEW

180 myśli nt. „Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

 1. Pingback: Cıvata

 2. Pingback: viagra price walmart

 3. Pingback: cialis 5mg

 4. Pingback: cialis 20 mg price walmart

 5. Pingback: cialis super active

 6. Pingback: viagra 100mg

 7. Pingback: best ed pills non prescription

 8. Pingback: mens erection pills

 9. Pingback: ed medications

 10. Pingback: cialis 10 mg

 11. Pingback: best online pharmacy

 12. Pingback: Buy cheap cialis

 13. Pingback: vardenafil canada

 14. Pingback: levitra 10 mg

 15. Pingback: virgin casino online nj

 16. Pingback: generic name for viagra

 17. Pingback: casino slots

 18. Pingback: best online casinos that payout

 19. Pingback: no credit check loans

 20. Pingback: personal loan

 21. Pingback: viagra pills

 22. Pingback: buy cialis

 23. Pingback: cialis internet

 24. Pingback: 20 cialis

 25. Pingback: viagra coupon

 26. Pingback: best online casino

 27. Pingback: online casino usa

 28. Pingback: buy cheap viagra

 29. Pingback: viagra prices

 30. Pingback: generic cialis tadalafil best buys

 31. Pingback: yiknrmow

 32. Pingback: what cialis does

 33. Pingback: wat zit er in viagra

 34. Pingback: what if zithromax doesn't work

 35. Pingback: buy cialis

 36. Pingback: buy viagra cheapest

 37. Pingback: viagra cialis levitra

 38. Pingback: writing paper service

 39. Pingback: how to write a conclusion in a research paper

 40. Pingback: i don't know what to write my college essay about

 41. Pingback: college admission essay help

 42. Pingback: business ethics argumentative essay topics

 43. Pingback: where to buy amoxicillin 500mg

 44. Pingback: furosemide 60 mg

 45. Pingback: zithromax 3 pills

 46. Pingback: ivermectin for humans

 47. Pingback: albuterol purchase without prescription

 48. Pingback: alcohol doxycycline

 49. Pingback: prednisolone rash

 50. Pingback: clomid multiple births

 51. Pingback: dapoxetine adderall combination

 52. Pingback: diflucan pill

 53. Pingback: synthroid vs.generic

 54. Pingback: propecia thinning hair

 55. Pingback: neurontin street value

 56. Pingback: metformin dosages

 57. Pingback: paxil with alcohol

 58. Pingback: plaquenil supply

 59. Pingback: buy cialis now

 60. Pingback: how to get ciails without a doctor

 61. Pingback: Zakhar Berkut hd

 62. Pingback: 4569987

 63. Pingback: buy cialis online in canada

 64. Pingback: buy online viagra

 65. Pingback: news news news

 66. Pingback: magnum cash advance arkansas

 67. Pingback: psy

 68. Pingback: psy2022

 69. Pingback: projectio-freid

 70. Pingback: where to purchase tretinoin

 71. Pingback: cash advance online lancaster

 72. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 73. Pingback: topvideos

 74. Pingback: video

 75. Pingback: without prescriptions canada

 76. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 77. Pingback: Ukrainskie-serialy

 78. Pingback: site

 79. Pingback: ativan to buy online

 80. Pingback: top

 81. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 82. Pingback: chelovek-iz-90-h

 83. Pingback: podolsk-region.ru

 84. Pingback: bender na4alo 2021

 85. Pingback: blogery_i_dorogi

 86. Pingback: blogery_i_dorogi 2 blogery_i_dorogi

 87. Pingback: chernaya vodova

 88. Pingback: 66181

 89. Pingback: Porno

 90. Pingback: vechernyy urgant

 91. Pingback: ukraine

 92. Pingback: A3ixW7AS

 93. Pingback: gidonline-ok-google

 94. Pingback: link

 95. Pingback: KremlinTeam

 96. Pingback: medunitsa.ru

 97. Pingback: kremlin-team.ru

 98. Pingback: psychophysics.ru

 99. Pingback: yesmail.ru

 100. Pingback: Suicide Squad 2

 101. Pingback: psiholog

 102. Pingback: hizhnyak-07-08-2021

 103. Pingback: cleantalkorg2.ru

 104. Pingback: buy amoxicillin 500

 105. Pingback: buy amoxil 250mg usa

 106. Pingback: furosemide tablets

 107. Pingback: gabapentin 13

 108. Pingback: neurontin 100mg caps

 109. Pingback: chloroquine uk

 110. Pingback: plaquenil 100 mg

 111. Pingback: prednisone 54092

 112. Pingback: dapoxetine pharmacy

 113. Pingback: buy priligy online

 114. Pingback: buy provigil tdp die

 115. Pingback: ivermectin cream 1%

 116. Pingback: albuterol 19 cg

 117. Pingback: price of zithromax

 118. Pingback: furosemide 20 mg uk

 119. Pingback: 6 prednisone

 120. Pingback: provigil modafinil

 121. Pingback: generic for combivent

 122. Pingback: aabbx.store

 123. Pingback: ne-smotrite-naverx

 124. Pingback: arrogant

 125. Pingback: Dead-Inside

 126. Pingback: how can i get clomid

 127. Pingback: tamoxifen 50mg

 128. Pingback: mulnopiravir

 129. Pingback: bimatoprost 0.01

 130. Pingback: olumiant baricitinib

 131. Pingback: 3rpUI4X

 132. Pingback: uliocx

 133. Pingback: 34tfA26

 134. Pingback: 3J6w3bD

 135. Pingback: 3GrvxDp

 136. Pingback: 3rrZhf7

 137. Pingback: 3L1poB8

 138. Pingback: my-vse-mertvy-2022

 139. Pingback: Russia launches Ukraine

 140. Pingback: z.globus-kino.ru

 141. Pingback: smotretonlaynfilmyiserialy.ru

 142. Pingback: mazhor4sezon

 143. Pingback: filmfilmfilmes

 144. Pingback: gRh9UPV

 145. Pingback: 9-05-2022

 146. Pingback: TopGun2022

 147. Pingback: Xvideos

 148. Pingback: XVIDEOSCOM Videos

 149. Pingback: ivanesva

 150. Pingback: Netflix

 151. Pingback: Zvezdy-v-Afrike-2-sezon-14-seriya

 152. Pingback: Krylya-nad-Berlinom

 153. Pingback: FILM

 154. Pingback: designchita.ru

 155. Pingback: YA-krasneyu

 156. Pingback: design-human.ru

 157. Pingback: designmsu.ru

 158. Pingback: vkl-design.ru

 159. Pingback: irida-design.ru

 160. Pingback: Intimsiti-v-obhod-blokirovok

 161. Pingback: moskva psiholog online

 162. Pingback: psy online

 163. Pingback: Gz92uNNH

 164. Pingback: do-posle-psihologa

 165. Pingback: uels ukrain

 166. Pingback: hdorg2.ru

 167. Pingback: 3unabashed

 168. Pingback: chelovek soznaniye mozg

 169. Pingback: bit.ly

 170. Pingback: Anonim

 171. Pingback: filmgoda.ru

 172. Pingback: confeitofilm

 173. Pingback: video-2

 174. Pingback: xxxx

 175. Pingback: 9xflix

 176. Pingback: Watch Movies Online for Free on 123Movies

 177. Pingback: xxx

 178. Pingback: batmanapollo.ru

 179. Pingback: batmanapollo.ru - psychologist

 180. Pingback: 2023

Możliwość komentowania jest wyłączona.