Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Specjalistyczne szkolenie skierowane do osób przygotowujących oferty przetargowe

17 listopada 2015 @ 09:30 - 16:30

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW Z BRANŻY PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Termin: 17 listopada 2015
Czas trwania: 9:30 – 16:30
Miejsce: Zgierz
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób

Bądź na bieżąco z aktualną linią orzeczniczą.
Przygotuj się na rewolucję przepisach, która nastąpi w 2016 r.
Zacznij wygrywać przetargi dzięki wiedzy a nie najniższej cenie!
Szkolenie ukierunkowane jest na doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne. Całość spotkania ma charakter warsztatowy i będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Program szkolenia
• Zasady udzielania zamówień publicznych – szczegółowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności (tajemnica przedsiębiorstwa) i omówieniem orzecznictwa w tym zakresie. Stosowanie zasad
w praktyce.
• Opis przedmiotu zamówienia – czyli jak powinien być opisany przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy; jakie zapisy ustawodawca uznał niedopuszczalne i jakie ustanowił wyjątki od tych zasad;
• Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert – czyli czym jest konkretyzacja warunków udziału w postępowaniu; kiedy i w jakim zakresie można powołać się na potencjał podmiotu trzeciego; jakich zamawiający może żądać dokumentów
w postępowaniu i kiedy można mówić o naruszenia zasady uczciwej konkurencji;
• Kryteria oceny ofert – czyli czym jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; jakie kryteria oceny ofert są zgodne z przepisami, a jakie uznać należy za niedopuszczalne; najczęściej popełniane błędy – praca na przykładach
• Wniosek o wyjaśnienie treści siwz – termin na skuteczne zadawanie pytań. W jakich okolicznościach zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi;
• Weryfikacja i ocena ofert. Tryb wzywania do uzupełnienia ofert i wyjaśnienia treści oferty – czyli kiedy zamawiający może wezwać wzywać do uzupełnienia ofert; zasady poprawy omyłek w ich treści a także czy zgoda na poprawę omyłek może być dorozumiana; kiedy oferta podlega odrzuceniu, a kiedy wykonawca zostaje wykluczony z postępowania. Różnice w ocenie ofert wynikające z przyjętego sposobu rozliczania: cena ryczałtowa
i kosztorysowa. Zasady zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów na wezwanie;
• Rażąco niska cena – kiedy zachodzi podejrzenie, że oferta zawiera cenę rażąco niską; tryb wzywania do wyjaśnień; jak skonstruować wyjaśnienia, by nie narazić się na odrzucenie oferty;
• Środki odwoławcze – czyli co przysługuje wykonawcy w przypadku podjęcia bądź zaniechania przez zamawiającego czynności zgodnych z prawem.

 
UWAGA!!!!!!!!
Dnia 18 kwietnia 2016 roku wejdą w życie nowe dyrektywy unijne, regulujące przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowym systemie; wkrótce pod obrady Sejmu trafi projekt całkowicie nowej ustawy. Dlatego przy omawianiu powyższych zagadnień uwzględniane będą zagadnienia ujęte w projektowanej ustawie, w szczególności:
• Szacowanie wartości zamówienia na nowych zasadach; podział zamówienia na części;
• Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zasady konstruowania warunków udziału, katalog dokumentów żądanych na potwierdzenie ich spełniania;
• Wykazywanie doświadczenia, sytuacji ekonomicznej, finansowej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak korzystać;
• Ocena ofert – zastosowanie procedur wezwania do wyjaśnień;
• Wybór oferty na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
• Nowe zasady weryfikacji rażąco niskiej ceny.
Szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży utrzymania czystości Katarzyna Kasprów – Romaniuk.

Rejestracja uczestników

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@cleaneria.pl
Cena uczestnictwa:
390zł netto (479,70zł brutto)

Kontakt z Organizatorem:
biuro@cleaneria.pl
tel: 0-531-88-34-02 lub 0-605-24-44-44

Szczegóły

Data:
17 listopada 2015
Czas:
09:30 - 16:30

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress