Archiwa tagu: ustawa prawo zamówień publicznych

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Termin: 18 MARCA 2016
Czas trwania: 9:30 – 16:30
Miejsce: Zgierz
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób

Dnia 18 kwietnia 2016 roku wejdą w życie nowe dyrektywy unijne, regulujące przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowym systemie; dlatego zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z projektowanymi zmianami, w szczególności w poniższym zakresie:

  • Nowe zasady i tryby udzielania zamówień publicznych – otwarta, ograniczona, konkurencyjna z negocjacjami, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, fakultatywna, negocjacje bez ogłoszeń;
  • Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zasady konstruowania warunków udziału, katalog dokumentów żądanych na potwierdzenie ich spełniania;
  • Wykazywanie doświadczenia, sytuacji ekonomicznej, finansowej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy;
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ;
  • Ocena ofert – zastosowanie procedur wezwania do wyjaśnień;
  • Wyboru oferty na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
  • Nowe zasady weryfikacji rażąco niskiej ceny.

Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej. Uczestnicy mają możliwość przed szkoleniem przesłać do eksperta  indywidualne przypadki postępowań, które mogą zostać omówione w trakcie szkolenia.

kaska1_fs_maj_24.150Szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży utrzymania czystości Katarzyna Kasprów – Romaniuk.

Rejestracja uczestników

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@cleaneria.pl
Cena uczestnictwa:
390zł netto (479,70zł brutto)

Kontakt z Organizatorem:
biuro@cleaneria.pl
tel: 0-605-24-44-44

UWAGA!
Cena szkolenia dla osób biorących udział w szkoleniach w dniach 17-18 marca w Zgierzu  jest obniżona i wynosi 590,- zł netto /łącznie za 2 dni/.

Do pobrania karta zgłoszeniowa:

karta_zgłoszeniowa_ZPII_Zgierz2016II_